FPJ's Eco Ganesha Day 6: Check out participants featured in Free Press Journal newspaper

By: FPJ Web Desk | September 10, 2022

Shubham Shekhar Vanamala, Santacruz East

Ravindra Dangat, Ghatkopar West

Venkatesh Koricharla, Kamothe

Parag Sawant, Parel

Rahul Varia, Ghatkopar

Khushal Patil, Bhayandar East

Harshali Patil, Bhiwandi

Harshali Shrutika Patil, Bhiwandi

Amol Vaidya, Dahisar East