FPJ's Eco Ganesha Day 2: Check out participants featured in Free Press Journal newspaper

By: FPJ Web Desk | September 03, 2022

Sachin Ramchandra Salunkhe, Mahim

Tanaji Balbhim Bhaghawant, Oshiwara Jogeshwari

Ravindra Bavde, Mulund West

Ravindra Shankar Chitnis, S S Rao Road

Pratiksha Kale &Yuvraj Kale, Andheri East

Ramchandra Laxman Sawant, Chunabhatti

Pradeep Rajaram Shinde, Andheri

Kaushal Ashok Pataskar Badlapur West

Thanks For Reading!

FPJ's Eco Ganesha Day 1: Check out participants featured in Free Press Journal newspaper

Find out More